V oblasti Technického zařízení budov (TZB) a Inženýrských sítí (IS) nabízíme svým zákazníkům více než 60 000 výrobků. Hlavním nástrojem, který pomůže při orientaci v tak široké nabídce je katalog TZB a pravidelné příspěvky na blogu. Nenabízíme jenom jednotlivé výrobky, ale také ucelený funkční systém!