Chtěli byste zpracovat návrh? Napište nám!

Dotaci na rekuperaci

Řešíte úspory energie v rodinných a bytových domech? Tak právě pro vás je vhodný program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Tento program podporuje snižování energetické náročnosti a jeho hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí. Tím docílí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, jako například zvýšení kvality bydlení, zlepšení vzhledu měst a obcí. Využitím rekuperací můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

K čemu lze program využít?

  • Renovace rodinných a bytových domů
  • Stavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadních vod
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
  • Výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu a další

Kdo může o dotaci požádat?

Fyzické i právnické osoby, které vlastní či staví rodinné a bytové domy.

Pro více informací si můžete pročíst článek zde.

Společnost Richter + Frenzel vám pomůže se získáním dotace!