Chtěli byste zpracovat návrh? Napište nám!

Dotaci na rekuperaci

S příchodem roku 2019 začala v celé Evropské unii platit upravená směrnice o energetické náročnosti budov. Ta nařizuje, aby se nové domy stavěly „s téměř nulovou spotřebou“. Dosud platila přísnější pravidla pro výstavbu veřejných budov (například škol a úřadů) a rovněž pro developery, kteří stavěli objekty s plochou nad 1500 m2.

Od ledna 2019 se nařízení týká i domů s plochou nad 350 m2 a v roce 2020 se bude vztahovat na všechny nové rodinné domy v ČR. Rekuperace tedy začíná být nevyhnutelnou součástí českých domovů. Úřady od roku 2020 povolí jen ekologické rodinné domky. Pokud se vám doma špatně dýchá nebo žijete s alergikem, potěší vás informace, že můžete na rekuperaci až z 50 % získat dotaci.

O dotaci může žádat zájemce buď pro svůj stávající dům nebo pro domek nový. Na základě toho se liší i velikost získání možné dotace.

Dotace na větrání s rekuperací tepla do stávajícího domu

U těchto typů dotací dochází k podpoře centrálních a decentrálních systémů nuceného větrání s rekuperací tepla. V případě centrálního systému je výše podpory 100 000 Kč. Žadatel tak může získat až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Dotace na větrání s rekuperací tepla do nového domu

Podpora je poskytována formou dotace fixní, a to na jeden rodinný dům. Rozsah dotace je rozdělován dle dosažení energetických parametrů budovy, a to ve výši 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč. U všech kategorií je povinná instalace řízeného větrání s rekuperací tepla. Bez ní není dotace schválena.

Pro více informací si můžete pročíst článek zde.

Společnost Richter + Frenzel vám připraví kompletní návrh systému větrání s rekuperací.