header image

Rekuperace:
moderní způsob větrání

Katalog rekuperace 2023 | Richter + Frenzel
Stáhnout katalog rekuperace

Seznamte se s novodobým způsobem větrání a odhalte jeho výhody a přínosy ideální třeba právě do vaší domácnosti.

Co je rekuperace?

Rekuperační jednotka je zařízení, které využívá teplý vzduch odsávaný z prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z vnějšku. Tyto dva proudy vzduchu jsou od sebe řádně odděleny a nemůže dojít k jejich promísení.

Použitý vzduch je následně odváděn mimo objekt spolu se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně, WC, kouř, vydýchaný vzduch apod.) a je nahrazen zcela čerstvým, ať už ohřátým nebo v létě ochlazeným vzduchem. Touto výměnou vzduchu dosáhneme příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorech.

Díky metodě větrání s rekuperací dochází k optimálnímu využití vytvořeného tepla až s 90% účinností. V létě navíc můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuálním problémem.

Nestíháte dostatečně větrat? Předejděte možným hrozbám.