Katalog rekuperace 2023 | Richter + Frenzel
Stáhnout katalog rekuperace

Seznamte se s novodobým způsobem větrání a odhalte jeho výhody a přínosy ideální třeba právě do vaší domácnosti.

Co je rekuperace?

Rekuperační jednotka je zařízení, které využívá teplý vzduch odsávaný z prostoru k ohřevu chladného vzduchu přiváděného z vnějšku. Tyto dva proudy vzduchu jsou od sebe řádně odděleny a nemůže dojít k jejich promísení.

Použitý vzduch je následně odváděn mimo objekt spolu se všemi v sobě obsaženými pachy (pachy z kuchyně, WC, kouř, vydýchaný vzduch apod.) a je nahrazen zcela čerstvým, ať už ohřátým nebo v létě ochlazeným vzduchem. Touto výměnou vzduchu dosáhneme příjemného a hygienicky nezávadného životního prostředí v pobytových prostorech.

Díky metodě větrání s rekuperací dochází k optimálnímu využití vytvořeného tepla až s 90% účinností. V létě navíc můžeme rekuperační jednotky využít k ochlazování pobytového prostoru, což začíná být při stávajících klimatických změnách velmi aktuálním problémem.

Nestíháte dostatečně větrat? Předejděte možným hrozbám.

Víte, že na systém rekuperace můžete získat dotaci?

Petr Heřman, projektový manažer

Richter + Frenzel s.r.o., U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9

Mobil: +420 725 526 626, Tel.: +420 220 301 212, E-mail: