Program Nová zelená úsporám (NZÚ) podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov, výstavbu či nákup domů, způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Pokud plánujete větší či menší energetické úpravy domu (např. výměna oken, zateplení domu), určitě si zažádejte o tuto dotaci.

Na co se dotace vztahuje?

 • zateplení rodinného domu
 • výstavba rodinného domu
 • nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností
 • nákup bytu v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností
 • pořízení nebo výměna zdrojů energie
 • snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů v Praze
 • výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v celé ČR

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Pokud uvažujete o programu NZÚ, musíte zpočátku počítat s finanční spoluúčastí. Realizaci platíte sami a finanční podpora Vám dorazí až po ukončení a doložení realizace. Abyste vším prošli bez problémů, podívejte se na základní kroky, které musíte splnit:

 • Odborný posudek – pro splnění podmínek dokládáte odborným posudkem, složeným z projektové dokumentace a energetického hodnocení budov.
 • Krycí list technických parametrů – jedná se o formulář, který musí být vyhotovený a podepsaný zpracovatelem zakázky (vyplňují se vaše kontaktní údaje, údaje o nemovitosti a podrobnosti k instalovaným produktům), list naleznete ke stažení zde
 • Elektronická žádost – nejprve se zaregistrujte na stránkách NZÚ, poté můžete žádost vyplnit elektronicky či standardní listinnou formou, při ruce mějte krycí list, ze kterého budete do žádosti zadávat potřebné údaje
 • Schválení žádosti – schválení žádosti může trvat až 6 týdnů, poté začíná běžet lhůta 12 až 36 měsíců ve které dokládáte další dokumenty (faktury, protokoly, závěrečné zpráva odborného technického dohledu apod.), více o doložení výsledné realizace zde
 • Vyplacení dotace – po doložení všeho potřebného a schválení Fondem vám přijde dotace do 3 týdnů

Jaká je výše dotace?

Ambicí společnosti Richter + Frenzel je zlepšování poskytovaných služeb zejména v oblasti odborného poradenství a v rámci výběru řešení, které koncovým uživatelům splní stále rostoucí požadavky na komfort bydlení. Cílem katalogu Technického zařízení budov a Inženýrských sítí (sem prolink na katalog) je na základě našich zkušeností a vývoje trendů v této oblasti představit preferované varianty splňující nejmodernější nároky na snadnost a účelnost řešení. Společně s katalogem Vám níže podáváme přehled dotací pro rodinné domy zaměřenou na zdroje energie.

 • Termické solární systémy – dotace do výše 50 000 Kč
 • Fotovoltaické solární systémy – dotace do výše 150 000 Kč
 • Systému řízeného větrání (rekuperace) – dotace do výše 100 000 Kč
 • Výměna neekologického zdroje tepla – dotace do výše 100 000 Kč
 • Využití tepla z odpadních vod – dotace do výše 35 000 Kč

Více k jednotlivým dotacím se dozvíte na stránkách https://www.novazelenausporam.cz/