header image

Dotace
rekuperace

Řešíte úspory energie v rodinných a bytových domech? Tak právě pro váš je vhodný program Nová zelená úsporám, který poskytuje dotace na rekuperace. Využitím rekuperací můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Dotaci můžete využít při pořízení větrání s rekuperací tepla do stávajícího či nového domu.

Na co se dotace vztahuje?

 • Dotace do stávajícího domu – tato oblast se týká již dokončených rodinných domů, kam můžete pořídit centrální i decentrální systémy nuceného větrání s rekuperací tepla. O tuto dotaci mohou zažádat Fyzické i právnické osoby, které vlastní či staví rodinné a bytové domy.
 • Dotace do nového domu – tato oblast je zaměřena na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a zahrnuje fixní dotací na jeden rodinný dům. O tuto dotaci mohou zažádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Zajímá Vás více informací o rekuperacích? Navštivte naši stránku, která se tomuto tématu věnuje hlouběji zde.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Této problematice se věnujeme v sekci Nová zelená úsporám, zde je však shrnutí všeho potřebného:

 • Finance – zpočátku vše hradíte sami, dotaci obdržíte až po skončení realizace zakázky
 • Odborný posudek – pro splnění podmínek dokládáte odborným posudkem, složeným z projektové dokumentace a energetického hodnocení budov.
 • Krycí list technických parametrů – jedná se o formulář, který musí být vyhotovený a podepsaný zpracovatelem zakázky (vyplňují se vaše kontaktní údaje, údaje o nemovitosti a podrobnosti k instalovaným produktům), list naleznete ke stažení zde
 • Elektronická žádost – nejprve se zaregistrujte na stránkách NZÚ, poté můžete žádost vyplnit elektronicky či standardní listinnou formou, při ruce mějte krycí list, ze kterého budete do žádosti zadávat potřebné údaje
 • Schválení žádosti – schválení žádosti může trvat až 6 týdnů, poté začíná běžet lhůta 12 až 36 měsíců ve které dokládáte další dokumenty (faktury, protokoly, závěrečné zpráva odborného technického dohledu apod.), více o doložení výsledné realizace zde
 • Vyplacení dotace – po doložení všeho potřebného a schválení Fondem vám přijde dotace do 3 týdnů

 

Jaká je výše dotace?

 • Rekuperace do stávajícího domu – do výše 100 000 Kč
 • Rekuperace do nového domu – jednorázové částky 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč (dle dosažených energetických parametrů budovy – dle tabulky zde)

 

Co dalšího lze podpořit při výstavbě rodinného domu?

 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III.