Smyslem využití dešťové vody je akumulace ze střech či jiných odvodňovacích ploch dešťovou vodu do akumulační nádrže. Dešťovou vodu poté můžeme využít na zálivku zahrad či splachování WC. Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Na co se dotace vztahuje?

 • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – pro stávající domy v celé ČR
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivka – pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • Využívání vyčištěné odpadní vody jako užitkové – pro stávající domy i novostavby v celé ČR

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

 • Odborný posudek – pro splnění podmínek musíte doložit odborný posudek, který obsahuje projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů
 • Elektronická žádost – žádost můžete vyplnit elektronicky či standardní listinnou formou, elektronická žádost se odesílá přes webové stránky www.dotacedestovka.cz
 • Schválení žádosti – schválení žádosti trvá obvykle 3 týdny, poté začíná běžet lhůta 12 měsíců (u stávajících domů) nebo 24 měsíců (u novostaveb), v této lhůtě musí dojít k realizaci zakázky dle odborného posudku
 • Doložení dokončení realizace – Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory: formulář dokončení realizace, faktury, soupis provedených prací, potvrzení o úhradě (výpis z účtu)
 • Vyplacení dotace – jakmile jsou všechny náležitosti splněný, uzavře s Vámi Fond písemnou smlouvu a po jejím podpisu bude příspěvek vyplacen na Váš bankovní účet

 

Jaká je výše dotace?

 • Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivka – dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
 • Využívání vyčištěné odpadní vody jako užitkové – dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu

U všech zmíněních výši dotací můžete obdržet dotaci v maximální výši 50 % z celkových způsobilých výdajů.