header image

Ušetřete s programem
dešťové vody

V druhém kole dotačního programu Dešťovka, který poskytuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR, mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů příležitost získat příspěvek až 105 tisíc korun na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

Hlavní podmínkou získání dotace je zachytávání dešťové vody na svém pozemku, její akumulace a následné využití na závlahu, případně i na splachování WC. Stačí si zvolit, jaká varianta vám vyhovuje nejlépe.

Využitím dešťové vody ušetříte peníze i pomůžete planetě

Věděli jste, že až 50 % pitné vody, kterou využíváte při běžném provozu v domácnosti, je možné nahradit vámi zachycenou dešťovou vodou?

Denní spotřeba vody u nás přesahuje neuvěřitelných 100l na obyvatele denně. Její dostupnost bereme jako samozřejmost a nedokážeme si bez ní běžný život představit. V posledních letech je nedostatek vody vnímán v globálním měřítku jako velké téma. Snižování ročních úhrnů srážek má vliv na zásoby pitné vody, což se odráží i na častější omezování jejího používání pro venkovní závlahy a potažmo i na zvyšování její ceny.

Díky jímání dešťové vody a jejímu dalšímu využívání ušetříte peníze a zajistíte si dostupnost vody i v suchých obdobích. Na zbudování systému pro jímání dešťové vody je možné získat dotaci z programu Dešťovka, který poskytuje Ministerstvo životního prostředí. Z tohoto programu můžete získat příspěvek až 105 tisíc korun. Návratnost na vybudování systému jímání dešťových vod za podpory této dotace je odhadována již na 10 let.

Na této stránce vám představíme možnosti, jak s vodou co nejlépe hospodařit a poradíme vám, jaké možnosti poskytuje dotační program Dešťovka. Naši odborníci jsou připraveni vám poskytnout bezplatnou konzultaci a poskytnou vám veškeré informace k této problematice.

Zachytávání srážkové
vody pro zalévání
zahrady

DOTACE AŽ 55 000 KORUN

až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

• Akumulační nádrže o objemu alespoň 2 000 l
• Zachytávání srážkové vody, filtrace srážkové vody,
akumulace srážkové vody, voda na zálivku

• Určeno pro:
— Majitelé domu po celé ČR
— Nelze získat pro novostavby

Akumulace srážkové
vody pro zalévání zahrady
a splachování WC

DOTACE AŽ 65 TISÍC KORUN

až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

• Zachytávání srážkové vody, filtrace srážkové vody,
akumulace srážkové vody, řídící jednotka přepínání
zdrojů, voda na splachování WC, voda na zálivku

• Určeno pro:
— Majitelé domu po celé ČR
— Novostavby
— Lidé žijící v obcích s omezením užívání pitné
vody (např. ve formě zákazu zalévání)

Využití vyčištěné odpadní
vody jako vody užitkové
(šedá voda) s možným
využitím vody srážkové

DOTACE AŽ 105 000 KORUN

až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo až 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu

• Jímání šedé vody, čištění šedé vody, akumulace
předčištěné šedé vody, řídící jednotka přepínání
zdrojů, voda na splachování WC, voda na zálivku,
zachytávání srážkové vody, filtrace srážkové vody,
akumulace srážkové vody

• Určeno pro:
— Především na novostavby
— Možnost zapojení i majitelů domů před
rekonstrukcí

Kdo může žádat o dotaci a jaká je její výše?

O dotaci můžou žádat majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.
Rekreační objekty musí být využívány k trvalému bydlení.
Výše dotace je až 105 000 Kč, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jak získat dotaci?

• Zjistěte si podmínky programu
• Nechte si zpracovat jednoduchý projektu od dodavatele nebo autorizovaného projektanta
• Podejte si žádost – jednoduše elektronicky z pohodlí domova
• Dodejte povinné přílohy v elektronické nebo listinné podobě
• Doložte dokončení realizace dle plánované dokumentace
• Posledním krokem je podpis smlouvy, pak už jen vyčkejte na vyřízení dotace

Zdá se vám to složité? Vše vyřídíme za vás!

Pomůžeme vám zorientovat se v legislativě a poradíme s vyplněním všech potřebných dokumentů
k žádosti o dotaci. Neváhejte se obrátit na naše specialisty

Kontaktujte nás